Prasības apdrošināšanas līgumam

Iesniedzot dokumentus iebraukšanas vīzas noformēšanai, ir jāiesniedz obligātā medicīniskās apdrošināšanas polise.

Var iesniegt medicīniskās apdrošināšanas līguma ar ārvalstu apdrošināšanas organizāciju kopiju vai šī līguma apliecinoša dokumenta kopiju ar sekojošu informāciju:

  • ārvalstu apdrošināšanas organizācijas nosaukums un norāde par tās atrašanās vietu,
  • ārvalstu apdrošināšanas organizācijas tālruņi,
  • ārvalstu pilsoņa uzvārds, vārds, tēvavārds (ja tāds ir);
  • dokumentam jāattiecina sava darbība uz Baltkrievijas Republikas teritoriju;
  • jānodrošina apdrošināšanas summa ne mazāk kā EUR 10 000;
  • dokumentā norādītajam derīguma termiņam un uzturēšanās dienu skaitam jāatbilst pieprasītās vīzas uzturēšanās periodam un dienu skaitam.
Menu